Pobierz Oświadczenie w PDF


Załącznik numer 6 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług Profix


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Oznaczenie Usługodawcy / Sprzedaży:

PROFIX Sp. z.o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej nr 34,
03-228 Warszawa, e-mail: profixtools@profix.com.pl.

Oznaczenie Usługobiorcy / Nabywcy:

Adres: .......................................................................................................................
e-mail: ........................................................................

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży lub świadczenia usług elektronicznych polegającej na ....................................................................... (opcjonalnie można wpisać datę zawarcia umowy jeśli jest znana Usługobiorcy / Nabywcy)

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………

Podpis

e-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019