Załącznik nr 16 Ogólna klauzula informacyjna Profix - dla kandydatów na pracownikówAdministratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Profix Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-228), ul. Marywilska 34.


Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1) Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny – art. 221 § 1 Kodeks Pracy).
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy).
 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w przypadku przekazania przez kandydata szerszego zakresu danych niż jest to wskazane w przepisach prawa.
 • art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – przeprowadzanie badań pod kątem zatrudnienia).

 • 2) Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda).


 • Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą firmy współpracujące z Administratorem (w szczególności: firmy świadczące usługi IT – dostawcy systemów IT, firmy świadczące usługi zarządzania rekrutacjami).


  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
  1) do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko;
  2) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora - do momentu wycofania tej zgody.


  Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe przechowywane będą przez czas, jaki właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.


  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:
  1) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
  2) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres odo@profix.com.pl .
  3) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


  Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.  e-mail

  kontakt

  Kontakt

  Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

  Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

  PROFIX LOGO © Profix2019