Załącznik numer 15 do Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług ProfixSzanowna Pani/Panie,

Dziękujemy za zaufanie i chęć skorzystania z Strony Internetowej prowadzonej przez Profix. Dokładamy najwyższych starań by oferować Pani/Panu usługi najwyższej jakości, przy poszanowaniu Pani/Pana prawa do prywatności oraz prawa do ochrony danych osobowych.

Zanim więc rozpocznie Pani/Pan korzystanie z Strony Internetowej, w tym dokona Pani / Pan zakupów prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi:
- Świadczenia Pani/Panu usług drogą elektroniczną,
- Zasady reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
- Przetwarzania Pani/Pana Danych Osobowych,
- Stosowania plików Cookies,
- Stosowanych zabezpieczeniach przez Profix,
- Zasad publikacji komentarzy przez Użytkowników,
- Zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
- Zasady realizacji gwarancji w związku z zakupami,
- Zasady realizacji reklamacji w związku z zakupami.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zagadnień znajdzie Pani/Pan także m.in. w:
- Ogólnym Regulaminem Świadczenia Usług, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/orsup.html
- Ogólnej Klauzuli Informacyjnej, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z5.html
- Ogólnej Polityce Prywatności, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z1.html
- Ogólnej Polityce Cookies, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z2.html
- Szczegółowym Regulaminie Usługi Newslettera, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z3.html
- Liście Stron Internetowych oraz dot. danych Profix, dostępnym pod adresem: http://regulaminy.profix.com.pl/z4.html
- Szczegółowym Regulaminie zakupów dla sklepu: https://narzedzianonstop.pl/,
   dostępnym pod adresem: https://narzedzianonstop.pl/regulamin
- Szczegółowym Regulaminie reklamacji zakupów dla sklepu: https://narzedzianonstop.pl/,
   dostępnym pod adresem: https://narzedzianonstop.pl/gwarancje
- Szczegółowym Regulaminie gwarancji zakupów dla sklepu: https://narzedzianonstop.pl/,
   dostępnym pod adresem: https://narzedzianonstop.pl/gwarancje
- Szczegółowym Regulaminie zakupów dla sklepu: https://sklep.lahtipro.pl,
   dostępnym pod adresem: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/10-regulamin-zakupow
- Szczegółowym Regulaminie reklamacji zakupów dla sklepu: https://sklep.lahtipro.pl,
   dostępnym pod adresem: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/11-gwarancje-i-reklamacje
- Szczegółowym Regulaminie gwarancji zakupów dla sklepu: https://sklep.lahtipro.pl,
   dostępnym pod adresem: https://sklep.lahtipro.pl/pl/content/11-gwarancje-i-reklamacjee-mail

kontakt

Kontakt

Centrum Dystrybucyjno-Handlowe PROFIX

Łomna Las, ul. Dobra 3 05-152 Czosnów tel. +48 22 78-59-600 tel. +48 22 78-59-610 e-mail: profixtools@profix.com.pl

PROFIX LOGO © Profix2019